خانه > اخبار > اخبار صنعت

کاربردهای الیگونوکلئوتیدهای DNA طولانی چیست؟

زمان بروزرسانی: 2021-01-04

منبع:

بازدید: 55

کاربردهای الیگونوکلئوتیدهای DNA طولانی چیست؟

Generalbiosystems سنتز اکستندرهای اولیگونوکلئوتیدی و مقیاس های سنتز انعطاف پذیر را برای اصلاح برای تأمین نیازهای تحقیقاتی شخصی شما فراهم می کند. این الیگونوکلئوتیدهای طولانی از جمله کلون سازی یا جهش زایی جانبی کاربردهای مناسبی دارند. سازه های طولانی تر به گزینه های بیشتری مانند Palindromes به عنوان آنزیم های محدود کننده احتیاج دارند که انعطاف پذیری بیشتری به محققان می دهد.


DNA Ubermers همچنین می تواند به عنوان الگوهای کنترل داخلی با یا بدون SNP های خاص مورد استفاده قرار گیرد و در واکنش های تقویت کننده مانند Real-Time PCR و qPCR استفاده شده است.

核酸 酶 P1_ 产品 解决 方案 _ 安琪安 占 美 特种 酶

کاربرد DNA اولیگونوکلئوتید طولانی :

از این الیگونوکلئوتیدهای طولانی می توان در انواع کاربردهای زیست شناسی مولکولی استفاده کرد ، از جمله:
  • کلونینگ ، ساخت ژن و جهش زایی جهت دار سایت
  • تهیه کتابخانه shRNA
  • برای سنتز الگوی RNA از رونویسی آزمایشگاهی استفاده کنید
  • الگوی کنترل مثبت سنتز SNP برای qPCR
  • تعیین مجدد هدف
  • سایر کاربردهای زیست شناسی مصنوعی با پیچیدگی بالا