خانه > اخبار > اخبار صنعت

دقت تشخیص ژن سرطان چیست؟

زمان بروزرسانی: 2020-08-26

منبع:

بازدید: 80

دقت تشخیص ژن سرطان چیست؟
سودمندی و دقت تشخیص توسط موسسات مختلف متفاوت است و قیمت نیز متفاوت است.

اول ، دقت تشخیص ژن تومور به این بستگی دارد که ژن شناسایی شده به تومور مربوط باشد.
دوم ، علت تومور هر فرد متفاوت است. بیش از 400 تومور در بدن انسان وجود دارد که مربوط به وقوع سرطان است. آیا م institutionسسه ای کاملاً آزمایش شده است؟
سوم ، تأثیر ژن های مختلف متفاوت است. اینکه آیا سازمان آزمایش می تواند این مسئله را تشخیص دهد برای تشخیص اثرات ژن های مختلف است.
علاوه بر این ، رمزگشایی ژنتیکی تومور یک مرحله جلوتر از آزمایش ژنتیکی است.

آزمایش ژنتیک اساساً علمی برای غربالگری تومور دارد ، زیرا می توان گفت رابطه بین سرطان و ژن ها کاملاً نزدیک است.

مهمترین نکته ای که سرطان را از سایر بیماریها متمایز می کند این است که این یک "بیماری ژنتیکی" است ، تقریباً تمام سلولهای سرطانی جهشهای ژنی واضح را می توان در هر دو یافت.

سلول ها در طی فرآیند تکثیر و تقسیم سلولی دچار جهش های ژنی می شوند و سلول های جهش یافته به طور غیرقابل کنترل تکثیر می یابند و تومور تشکیل می دهند.


بنابراین ، یک اقدام موثر برای جلوگیری از سرطان یافتن یک روش دقیق و موثر است ،

دقت آزمایش ژنتیک


برای تومورهای ارثی ، میزان دقت تا 50٪ -80٪ ، مانند سرطان پستان است. برای تومورهای غیر ژنتیکی ، میزان دقت تا 30٪ -40٪ مانند سرطان معده و سرطان ریه است.

معاینه علمی و پیشگیری علمی یکی از روشهای اصلی است. حفظ نگرش و عادات زندگی مناسب بهترین راه برای درمان تومورها است! روش های تشخیص ، تجهیزات ردیابی و فناوری ردیابی احتمال خطا دارند!