خانه > اخبار > اخبار صنعت

سیستم بیان پروتئین باکلوویروس حشرات

زمان بروزرسانی: 2020-12-14

منبع:

بازدید: 29

سیستم بیان پروتئین باکلوویروس حشرات
حشره سیستم بردار بیان baculovirus به طور گسترده ای در تهیه پروتئین های نوترکیب مختلف ، به ویژه بیان کینازهای نوترکیب و مجتمع های پروتئینی مورد استفاده قرار گرفته است.

محققان در Generalbiosystems یک سیستم کامل خدمات بیان پروتئین باکلوویروس حشرات ایجاد کرده اند که می تواند آماده سازی باکولو ویروس نوترکیب ، پروتئین نوترکیب و خدمات بیان و تصفیه ترکیبات آن را فراهم کند.
 insect baculovirus expression vector system

سیستم باکتری بیان باکلوویروس

سیستم بردار بیان baculovirus (BEVS) یک سیستم قدرت برای تولید پروتئین های مختلف پروکاریوتی و یوکاریوتی است. همچنین ابزاری م forثر برای تهیه واکسن است.

این سیستم می تواند به طور کارآمد پروتئین هدف با بازده بالا تولید کند و اصلاح حالت تاشو و پس از ترجمه مناسب را در حالت بیان داخل سلولی یا ترشحی انجام دهد.

محققان Generalbiosystems یک بستر کامل خدمات بیان سلول حشرات باکولوویروس ایجاد کرده اند. ما خدمات بیان و تصفیه را برای باکولوویروس نوترکیب و آماده سازی پروتئین نوترکیب ارائه می دهیم. ما سابقه خوبی در تولید مجتمع های پروتئین نوترکیب و کیناز داریم.

سرویس سیستم بیان پروتئین باکلوویروس حشرات:

  • تولید DNA باسیلوس نوترکیب
  • تهیه باکلوویروس نوترکیب
  • تیتراسیون باکلوویروس
  • تأیید و بهینه سازی بیان پروتئین
  • بیان و خالص سازی مقیاس کوچک پروتئینهای نوترکیب در سلولهای حشرات
  • بیان و خالص سازی مقیاس بزرگ پروتئینهای نوترکیب در سلولهای حشرات

مراحل موارد زمان
1 تولید DNA Bacmid نوترکیب 3 هفته
2 تهیه باکلوویروس نوترکیب 2 هفته
3 تیتراسیون باکلوویروس 2-3 روز
4 تأیید و بهینه سازی بیان پروتئین 2 هفته
5 بیان و تصفیه در مقیاس کوچک 2-4 هفته
6 مقیاس سازی بیان و تصفیه TBD