خانه > خدمات > زیست شناسی مولکولی

خدمات سفارشی

زمان بروزرسانی: 2020-04-22

بازدید: 122

خدمات سفارشی

به عنوان پیشگام و پیشرو در فن آوری سنتز ژن ، General Biosystems یک سرویس جامع و یک مرحله ای را برای کمک به دانشمندان به اتمام کارآمد پروژه های تحقیقاتی ارائه می دهد. در زمینه توالی DNA ، سنتز آغازگر ، سنتز ژن و خدمات بیولوژی مولکولی می توانیم راه حل های تخصصی طراحی کرده و خدمات استاندارد ارائه دهیم.

سفارش آنلاین


فرم سفارش و ایمیل را به آدرس info@generalbiosystems.com بارگیری و پر کنید . ما به سرعت سفارش را با شما تأیید خواهیم کرد و ترتیب تولید را خواهیم داد.


فرم اطمینان Dowload را برای اطمینان از بارگذاری موفقیت آمیز سفارش خود ، لطفاً فرم ها را بارگیری کنید

ایمیل: info@generalbiosystems.com

تلفن: 888-778-6481