خانه > محصولات > ایستگاه خودکار توزیع مایعات - GBot
General Biosystems، Inc. مشتاق درک چگونگی ذخیره و برنامه ریزی اطلاعات ژنتیکی در DNA و نحوه استفاده از آنها برای هدایت فرآیندهای بیولوژیکی مختلف است. ما ایستگاه توزیع اتوماتیک مایع - چاپگر بافت سلول 2D / 3D GBot for را برای فروش ارائه می دهیم. در طول سالها ، ما ارتباطات خوب و قابل اعتماد با مشتریان خود برقرار کرده ایم.